Dette skjemaet fylles ut ved ønske om utleie av egen båtplass i Jondal Båthamn.
Styret formidler kontakt da det er venteliste.