Status båthamn:

Ingen tekniske feil eller mangler er for tiden registrert. 

.